Minder moralisme, meer pragmatisme

bankhangerPreventie lijkt wel een nieuw politiek toverwoord te zijn. Als ‘de overheid’ nou maar meer aan preventie doet, dan komt het wel goed met onze gezondheid en de kosten van de zorg. De overheid mag daar volgens velen zelfs ver in gaan: slecht gedrag moet waar mogelijk verboden worden (denk aan het algemene rookverbod in de horeca of de invoering van een ‘vettax’ op ongezond eten) of erg onaantrekkelijk gemaakt worden, bijvoorbeeld met enge plaatjes op sigarettenpakjes. De overheid als moraalridder en betuttelaar, opdat wij allen afzien van ongezonde keuzes.

Ik heb veel moeite met deze tendens waar de overheid met geboden, verboden en moralisme vol in het domein van de leefstijl stapt. Als liberaal vind ik dat het een voorrecht is om in een vrije maatschappij zo nu en dan ook ongezonde keuzes te mogen maken. Het geeft mij geen prettig gevoel als de overheid mij voorschrijft wat gezond en ongezond is, welke keuzes ik wel mag maken en welke niet. Bovendien is het zeer de vraag of je met ge- en verboden mensen daadwerkelijk tot een andere, gezondere, levensstijl kunt bewegen. Het neemt de eigen verantwoordelijkheid bij mensen weg om verstandige keuzes te maken. Dat een gezondere leefstijl bijdraagt aan een langer en gezonder leven staat vast. De uitdaging is om wegen te vinden waardoor mensen zonder dwang op regelmatige basis verstandige keuzes gaan maken met betrekking tot hun leefstijl. Alleen dan doen we recht aan de verworvenheden van onze vrije maatschappij. Alleen dan zullen mensen gemotiveerd de verstandige keuzes gaan maken en dat is naar mijn overtuiging de enige manier om een blijvende verandering te realiseren.

Ik geloof sterk in allianties met alle betrokken: van de producent die minder zout en vet in zijn producten doet tot de supermarkt die zijn winkels zo inricht dat de gezonde keuze de logische keuze wordt. Van de gemeente die bij de ruimtelijke inrichting rekening houdt met de mogelijkheden voor kinderen om makkelijk buiten en op straat te kunnen spelen tot de zorgverzekeraar die initiatieven neemt om mensen die willen gaan bewegen bij elkaar te brengen waardoor ze elkaar kunnen motiveren. En bij voorkeur al dit soort initiatieven tegelijk. Daar zitten de kansen. Een moraliserende en betuttelende overheid zit dit soort initiatieven eerder in de weg dan dat ze er door versneld worden. Een pragmatische overheid die kijkt welke initiatieven succesvol zijn, eventuele belemmeringen opruimt en helpt dat soort initiatieven ook elders van de grond te krijgen brengt de gezonde levensstijl wel een stap vooruit. Daarom is het devies voor de overheid wat mij betreft: minder moralisme, meer pragmatisme.

Onderstaand blog verscheen ook op Preventweb.nl: http://preventweb.nl/opinies/345-minder-moralisme-meer-pragmatisme

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *