Wie het weet…

Aanstaande dinsdag, 26 april, is het zo ver: de commissie Terlouw onthult het rapport met plannen voor een verbeterde invulling van het Groninger Forum. Zoals ik al eerder schreef was het maandenlang oorverdovend stil rond de commissie. Dit alles ongetwijfeld zeer tot tevredenheid van partijen die niet wilden dat het Forum een te grote stempel op de verkiezingen voor de Provinciale Staten zou drukken.

Maar ook een commissie die in alle stilte werkt zal een keer de stilte moeten verbreken. Ik twijfel er niet aan dat het Groningse college en met hen de collegepartijen al een kopie van het rapport hebben. In de achterkamertjes van het stadhuis wordt aan een passende reactie gewerkt en gekeken of het lukt om alle collegepartijen hier achter te scharen. Of dat lukt? Ik heb geen flauw idee. Zoals ik ook geen flauw idee heb wat de inhoud van het rapport zal zijn. Maar het is in ieder geval wel een zeer prijzig rapport: uitstel van het project kost, zo is ons verteld, EUR 500.000 per maand. In afwachting van het rapport en de bijbehorende besluitvorming zijn we met elkaar dus al weer 2,5 miljoen euro armer geworden. Dat vraagt om een toprapport!

Ik heb één keer het genoegen gehad om tijdens een bijeenkomst van 1 1/2 uur, waar per raadsfractie één vertegenwoordiger aanwezig mocht zijn, zeer kort de ideeën en twijfels van de VVD over het Forum uiteen te zetten.  Twee commissieleden lieten iets van hun visie doorschemeren. De bilbiotheekdirecteur sprak uit dat volgens hem bibliotheken enorm veel kansen bieden, al kun je nooit precies voorspellen welke. De museumman gaf aan dat volgens hem winkels zich meer en meer alleen op plekken willen vestigen waar ook een cultureel aanbod is. Tot slot werden we bevraagd naar onze standpunten met betrekking tot een kabelbaan. Sindsdien is het stil, heel erg stil.

En dus kan er naar hartelust gespeculeerd worden. Heeft de pers gelijk en is er inderdaad animo voor het door Kees van Twist zo bewierrookte Newseum? Wordt de Openbare Bibliotheek Amsterdam ons lichtende voorbeeld? Kunt u straks per kabelbaan naar de Oostkant van het centrum zweven? Gaat een stevige verbinding met Energy Valley de redding van het Forum worden? Wordt het Forum een commercieel walhalla met in het hart een vestiging van De Bijenkorf? Mogen we een flagship store van Apple verwelkomen? Krijgt het idee van Henny van der Most om er een overdekte speeltuin van te maken onverwacht toch een kans? Wie het weet mag het zeggen.

Doet u dat vooral. Uw inschatting is even veel waard als de mijne. Uw voorspellingen zijn meer dan welkom in de comments. De meest originele voorspelling krijgt een uiterst eervolle vermelding!

21 comments for “Wie het weet…

 1. Roeland van der Schaaf
  21 april 2011 at 12:55

  Dag Arno,

  dank je dat je me er op gewezen hebt dat de coalitiepartijen volgens jou al in het bezit zijn van een kopie van het rapport van de commissie Terlouw. Als woordvoerder ben ik nu erg ontstemd dat ik nog geen kopie heb mogen inzien. Ik zal onze fractievoorzitter er op aanspreken. Dit kan zo echt niet! ;-)

  Zonder gekheid: we zullen het volgende week wel zien. Ook de coalitiepartijen wachten in spanning, onwetendheid, maar ook in vertrouwen af. Zoals je weet heeft de PvdA-fractie al in een veel vroeger stadium aan de Stadjers gevraagd om met suggesties richting Terlouw te komen. Ik ga nu dus niet zitten gokken.

  Roeland van der Schaaf
  PvdA

  • Arno Rutte
   21 april 2011 at 15:44

   Roeland,
   Het is mijn inschatting dat coalitiepartijen in ieder geval (iets) eerder inzage krijgen dan oppositiepartijen. Maar of dat nou waar is of niet (en als jij zegt dat je nog niets gezien hebt, dan heb ik geen enkele reden om daar aan te twijfelen), feit is dat we de inhoud in ieder geval niet met zekerheid kunnen voorspellen.

   Wel jammer dat je geen gokje wilt wagen. Ik ben namelijk wel razend benieuwd met welke ideeën je zou komen. Er zaten er een paar maanden geleden toch legio in de PvdA ideeënbus? ;-)

 2. 21 april 2011 at 18:38

  Hoi Roeland,

  Zou je aan je fractievoorzitter kunnen vragen of ik ook een kopie mag. Ik heb namelijk ook nog niets gezien ;-)

  groeten,

  Eelco

  • Arno Rutte
   21 april 2011 at 19:08

   Eelco,
   Jij ook al niet? En ik maar denken dat je als coalitiepartij bepaalde privileges hebt. Zo is er al weer een illusie gesneuveld… ;-)

 3. Mevrouw Kiki
  21 april 2011 at 23:58

  Hallo VVD’ers,

  Deze aankondiging voelt als Kerstmis in April.
  Want zeg nou eerlijk:
  – waarom meldt B&W dit ‘heugelijke’ feit niet?
  – waarom is de verlaglegging één dag na Pasen? Is er plotseling zoveel compassie bij B&W dat zij onze luttele samenbindende feestdagen niet durft te verknallen?

  Ik voorspel dat ALLE nota’s over het Forum van de eerste trans van de Martinikerk naar beneden zullen wapperen.

  Er zijn namelijk inmiddels al zoveel juridische fouten gemaakt.

  Zo ontdekte ik gisteren dat de Onafhankelijke Commissie voor Bestemmingsplannen (www.commissiemer.nl) uit is gegaan van meer dan 500,000 bezoekers ipv meer dan 1.200.000 bezoekers

  Ik heb al vaker aangegeven dat een TNO windtunnelonderzoek heeft aangetoond dat er een EXTREME wind (tussen de windkracht 5 en 10) in de smalle pissteegjes ROND het Forum zal gaan waaien: puur omdat het gebouw 45 meter hoog zou moeten worden en de smalle steeges rondom slechts 4 meter smal zijn.

  Het is dus een ZWAAR onrealistische situatie met een dergelijk extreem hoog gebouw op een niet geschikte lokatie: wegens de niet geschikte te smalle infrastructuur.

  Kortom, in dit geval zal de Natuur doen wat haar eigen is:
  Het plan van tafel cq van de eerste trans WAAIEN!

  Mevrouw Kiki

  • Arno Rutte
   22 april 2011 at 07:15

   Mevrouw Kiki,
   Welkom op mijn blog!
   De zorgen rondom de windsituatie rond het Forum zijn bekend en ik heb er in de raad ook vragen over gesteld. Bij ongewijzigd beleid lijkt die windsituatie op z’n zachtst gezegd problematisch.
   De commissie Terlouw zal hier in ieder geval niets aan doen. De commissie vanwege haar opdracht niets vinden van het gebouw en het stedenbouwkundige ontwerp van de Oostwand. Het zal dus gaan over een verbeterde invulling van de huidige plannen. Meer kunnen we, wat het advies van Terlouw c.s. betreft, niet van maken.
   Neemt niet weg dat ik ook benieuwd ben naar uw alternatieven!

 4. Mevrouw Kiki
  22 april 2011 at 15:24

  Geachte heer Rutte,
  Dank u voor uw attentheid!

  Ik ben van oordeel dat de gehele gang van zaken rond het Forum alleen juridisch gezien al een zeer grote misser is.
  Ik ben van oordeel dat B&W, willens en wetens in strijd handelen met artikel 2:4 lid 1 en lid 2 van de algemene wet bestuursrecht:
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Hoofdstuk2/Afdeling21/Artikel24/geldigheidsdatum_12-04-2011

  Artikel 2:4
  1.Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid.

  2.Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden.

  a. Uw stelling dat de commissie Terlouw slechts naar de invullig van het gebouw mag kijken is juist.
  B&W en GS hebben deze commissie nadrukkelijk een beperkte opdracht mee gegeven.
  Ik ben van mening dat elke zichzelf respecterende commissie deze beperktheid niet had aanvaard!
  Immers: JUIST de infrastructuur is een zéér belangrijk, en niet te onderschatten honderdeel, van het AL dan NIET slagen van de inhoud van een gebouw.
  Kortom de zwaar knullige en winderige bereikbaarheid heeft zeer grote invloed op de bezoekersaantallen.
  Zo is algemeen bekend in de bouwwereld, maar ook bij het winkelend publiek, dat blijkt dat winkelcentra géén windoverlast wensen.
  (http://www.tno.nl/downloads/BenOuML021_windhinder.pdf)

  b. Noch op de inspraakavond, noch gedurende de gehele inspraak periode, dus 6 weken lang, kon geen ambtenaar of wethouder het ernstige windonderzoek uitleggen.
  c. B&W bepaalde, op de inspraakavond, dat ik slechts met een zeer beperkt aantal mensen naar het windonderzoeksburo dGmr mocht, om alsnog de mij toegezegde uitleg te krijgen.
  Ik heb dat nadien nadrukkelijk geweigerd, omdat het 100% strijdig is met het inspraak beginsel: die bepaalt dat IEDEREEN goed geinformeerd wordt alvorens inspraak te kunnen geven.
  d. Later bleek dat B&W had het onderzoeksburo dGmr niet voor de inspraakavond was uitgenodigd.
  e. De benodigde 3 bestemmingsplanprocedures zijn door B&W stilgelegd, Daardoor worden de adviezen van andere onafhankeliijke DESKUNDIGEN (http://www.commissiemer.nl ) door B&W nadrukkelijk tegengehouden, en kan de gemeenteraad bij de beslissing over het Forum deze belangrijke adviezen niet meewegen!!!!
  f. B&W heeft de gemeenteraad onjuist geinformeerd over het binnenstad bezoekersaantal. Volgens B&W zouden dat er 30 miljoen zijn. Met de komst van het Forum zouden er 10 miljoen bezoekers jaarlijks bij komen. Zonder het Forum zouden er 5 miljoen bezoekers jaarlijks minder komen.
  Indien u het narekent komen er volgens B&W dus op 300 dagen per jaar 200.000 bezoekers naar de binnenstad.
  Dat betekent dat men alle stadjers (200.000 mensen) 300 dagen per jaar in de binnenstad zou kunnen zien rondwandelen.
  Dat is pertinent ONMOGELIJK, nu de stampvolle Goede Vrijdag Bloemenmarkt ‘slechts’ 100.000 mensen trekt.

  g. Wethouder Ton Schroor hielt de gemeenteraad voor dat de windproblematiek zal worden opgelost. En dat de windmetingen binnen de wettelijke normen vallen.
  Dat is zeer bizar, aangezien er juist géén wettelijke normen zijn!
  Waren er wel wettelijke normen dan was het gebouw, op basis van de metingen, zeer waarschijnlijk 100% afgekeurd!

  h. Tot slot wordt de bevolking voor gelogen over de 3 bomen bij de hoek Oosterstraat. Een wordt gekapt en twee verplant: Er komen GEEN Bomen terug!

  B&W heeft in de kap- enverplantvergunning namelijk GééN herplantplicht voor die plek opgelegd. Sterker, B&W bepaalt in de kap- en verplantvergunning dat zij nog moeten zoeken van lokaties voor bomen.

  Dat betekent dat B&W in alle reclameplaatjes, die in de nieuwe situatie op die hoek 3 nieuwe bomen tonen: ons allen aantoonbaar en doelbewust op het verkeerde been heist. En met deze verkeerde voorstelling van zaken ons een mooier beeld voorspiegeld dan we krijgen. Geen ondernemer zou zo zijn product niet mogen verkopen. Dan is het oplichterij.

  http://gemeente.groningen.nl/binnenstad-oost-binnenstad/financiering-oostwand-en-groninger-forum-rond
  De gemeente schrijft:
  Meer bezoekers
  De verwachting is dat daardoor het aantal bezoekers aan de binnenstad stijgt van dertig naar circa veertig miljoen per jaar. Ook de bestedingen in de binnenstad zullen hierdoor fors toenemen. Zou er niets gebeuren in dit deel van de stad, dan zou het aantal bezoekers zelfs teruglopen naar 25 miljoen per jaar. De werkgelegenheid in de binnenstad groeit naar verwachting met zo’n 730 arbeidsplaatsen.

  Voor een ieder die geinteresseerd is naar het uitgebreide zeer ernstige windonderzoek:
  1. Kopieer:
  http://bestemmingsplannen.groningen.nl/overzicht-bestemmingsplannen/e-t-m-h/#bestemmingsplan-grote-markt-oostwand
  2. Dan kijken bij:
  bijlagenrapport milieueffectrapport Grote Markt Oostzijde
  (Het op internet al langere tijd niet te openen: stuk!)

  of:
  Een zeer minimaal en zwaar onvolledig windrapport!
  http://www.commissiemer.nl/bibliotheek_detail.aspx?id=127301
  kijken

  bij pag 60 en 61
  en pag 85 en 86

  Tot slot:

  U vroeg mij of ik een idee heb.
  Ik heb in deze tijd van amper geld werkelijk geen idee.
  Maar ik weet wel dat elke dag weer wordt aangetoond dat we de ruimte voor het huidige Vindicat HEEL ERG HARD nodig hebben!

  En, dat de bestuurders die destijds de Grote Markt Groter maakten een vooruitziende blik hadden:

  We krijgen namelijk steeds MEER MENSEN, die RUIMTELIJK GEZIEN STEEDS GROTERE WENSEN HEBBEN:

  DEZE HUIDIGE MOOIE RUIMTE HEBBEN WE NODIG!

  Er is niets kostbaarders dan RUIMTE.
  Want,
  alleen RUIMTE kan elke dag anders worden ingevuld.
  Neem die grote potentie weg
  en de krapte armoede komt op je af.

  Mevrouw Kiki

  • Arno Rutte
   23 april 2011 at 08:54

   Mevrouw Kiki,
   Ik waardeer het zeer dat u de moeite neemt om te reageren op mijn blog. Ik zou het echter nog meer waarderen als u zich zou beperken in de bijdragen, zowel qua lengte als qua essentie.
   Dit blogbericht gaat over het komende advies van de commissie Terlouw. Wat we verder ook allemaal van het Forum vinden (u weet, ik heb daar zeker ook mijn eigen ideeën over) komt een andere keer zeker aan bod.

 5. Kees Huizenga
  22 april 2011 at 23:51

  Zie verder de reacties van mevrouw Kiki en ondergetekende op:

  http://www.gic.nl/nieuws/ondernemers-achter-newseum-plan-kees-van-twist-voor-groninger-for

  Een vraag: is de gemeente Groningen, een provinciale hoofdstad, vergelijkbaar met Washington DC? Vergelijkt drs. Kees van Twist niet appels met peren? Wat betreft zijn “Newseum”?

  Kan gesteld worden dat “de ondernemers” van de binnenstad van Groningen voorstanders van dit “betwiste” Newseum zijn? Of betreft het de mening van de voorzitter van de GCC c.q. het bestuur van de Groningen City Club? Is sprake van “ons kent ons”? Van window dressing? Lokale verkokering?

  • Arno Rutte
   23 april 2011 at 08:57

   Kees,
   Welkom op mijn blog!
   Tja het Newsuem. Ik vind er van alles van, maar hou mijn kruit nog even droog totdat ik het rapport van Terlouw gelezen heb. Vooralsnog is er al wel gespeculeerd over de inhoud, maar weet niemand zeker of het Newsuem onderdeel van het plan is geworden.
   Ik ben ook benieuwd naar uw speculaties over het Forum. Welke ideeën denkt u terug te vinden in het advies van Terlouw?

 6. Kees Huizenga
  23 april 2011 at 13:40

  Ik hoop dat dr. Jan Terlouw, als oud-minister van Economische Zaken en als natuurkundige, de sterke punten van de provincie Groningen zal benadrukken.

  Dat zijn:
  1. landbouw en het Groninger landschap;
  2. gaswinning;
  3. de RUG en de Hanzehogeschool;
  4. Energy Valley;
  5. bezinning op duurzaamheid, technologische innovatie en milieu;
  6. de centrumpositie van de stad Groningen (economisch, cultureel en recreatief);
  7. de handelsgeest van de Groningers en Particulier Initiatief (PI);
  8. de uitbreiding van de Eemshaven met energiebedrijven;
  9. de infrastructuur van de provincie Groningen / Noord-Nederland (qua kennis, wegen en gastransport);
  10. de oriëntatie op Duitsland (mede in relatie met de Eems, de Dollard en Oost-Friesland);
  11. de Waddenzee.

  Conclusie: er dient een mix te komen van energie, wetenschappelijk onderzoek naar duurzame en niet-fossiele energieopwekking, commercie en een aantrekkelijke (en wisselende) presentatie van een innovatief energiebeleid.

  De grote woningbouwcorporaties kunnen als de trekkers worden gezien van duurzaam ondernemen (met onder meer zonne-energie en vloerisolatie). Voor Stad & Ommeland. Export via de energiedelta rondom Delfzijl en de Eemshaven.

  Ruim baan voor groene ZZP’ers!

  Zie verder:

  http://www.google.nl/search?hl=nl&q=Niet-fossiele+energieopwekking&meta=

  http://www.scribd.com/doc/46024818/rapport-Kruispunt-van-Wegen-van-Denktank-Omega

  http://deanderewaarheid.blogspot.com/2011/03/het-energie-probleem-is-centralisatie.html

  http://www.energiestart.nl/

  Mijn hoop is “de vader van mijn gedachte”…

  • Arno Rutte
   23 april 2011 at 14:00

   Kees,
   Bedankt voor je zeer uitvoerige en grondige bijdrage, vol met prima plannen voor het Forum.
   Ik ben ook bang dat deze invulling een wensdroom zal blijven. De basis voor de ‘vernieuwde’ forumplannen blijven een bibliotheek in combinatie met cultuur. De samenstelling van de commissie maakt een andere uitkomst hoogst onwaarschijnlijk.
   Maar we gaan het zien. Dinsdag weten we meer…

 7. 23 april 2011 at 16:02

  Geachte Arno,

  Voor de Commissie Terlouw is er het (beleids)probleem dat met name PS van Groningen een bedrijfsplan willen, dat een synergetische meerwaarde moet hebben voor de regio. Een regionale uitstraling met commerciële inverdieneffecten. Bovendien dient er geen sprake te zijn van verplaatsing van bestaande functies.

  Dat Newseum, met een Centrale OB en de Historische Collectie van het Groninger, van Kees van Twist en Rob Pronk c.s. zal volgens mijn inschatting niet de steun genieten van PS van Groningen.

  Terlouw zal dus een list moeten verzinnen. Een gans andere aanpak.

  Het aardige van mijn voorstel is dat er een wissende tentoonstelling inzake duurzame energie mogelijk is. Mede in relatie met ICT, filmvoorstellingen, beamer-presentaties, energiedebatten, energieliteratuur, milieueducatie voor iedereen, scheepsbouw, de bouw van auto’s, voorlichting en PR inzake energiezuinig consumentengedrag (m.b.t. huishoudelijke apparaten), energiezuinig bedrijfsbeheer, energiebewust landbouwbeleid, efficiënte commerciële dienstverlening, excursies naar de Eemshaven, etc.

  Met andere woorden: maak van duurzame energie een culturele uitstap en uitdaging tegelijk! Energie als culturele attitude. Als kenbron en als groene levensstijl.

  P.S. 1: er is een relatie met de bekende zuinigheid van de Groningers.

  P.S. 2: er kan tevens een relatie gelegd worden met (wind)energie, waterbeleid/waterbeheer en dijkbeheer/polderbeheer.

  • Arno Rutte
   23 april 2011 at 17:34

   We wachten af. Dinsdag zullen we zien wie er het dichtste bij gezeten heeft. Bedankt voor je bijdragen!

 8. Michiel
  25 april 2011 at 12:11

  Ik gok en hoop op een voetbalmuseum Arno…al dat culturele geouwehoer van de elite zitten Jan en Truus echt niet op te wachten.

  Ben trouwens benieuwd wat dhr Eikenaar voor spannende commerciele bedoelingen heeft met het Forum. Maximaal 10 vierkante meter commerciele invulling, was het niet? Nou, dan moeten we ons bepreken tot wc’s van 2,50 euro per bezoekbeurt. Hulde voor de creativiteit en constructiviteit van de Groningse SP. Echter BOE roepers.

 9. Arno Rutte
  25 april 2011 at 12:23

  Michiel,
  Een voetbalmuseum lijkt me in ieder geval het bezoeken waard. Of het Forum er mee gered zal zijn betwijfel ik. Tenzij Nike of Adidas er wat aanvullende activiteiten omheen kunnen en willen organiseren ;-)
  De SP is nooit voorstander geweest van een commerciëlere invulling van het Forum. De SP is officieel überhaupt nooit voorstander van het Forum geweest. De SP was en is ook in de gelegenheid om het Forum tegen te houden. Maar de SP heeft tot nu toe wel iedere keer voor de plannen gestemd. Dus we kunnen gerust stellen dat het Forum er, als het allemaal doorgaat, komt dankzij de steun van de SP. De SP roept kennelijk heel graag BOE, maar doet wel keurig wat in de coalitie wordt afgesproken. Het oordeel daarover laat ik uiteraard aan de SP kiezer ;-)

 10. Kees Huizenga
  25 april 2011 at 14:09

  Correcties en aanvullingen

  In mijn laatste reactie van 23 april jl. bedoelde ik uiteraard de Historische Collectie van het Groninger Museum.

  Ik schreef tevens over een “wissende tentoonstelling” ((een onbedoeld, maar boeiend en beeldend germanisme in verband met het Duitse werkwoord “wissen” (weten)). Ik bedoelde een wisselende tentoonstelling.

  Ik ben een groot voorstander van een kleiner Groninger Energieforum. Niet hoger of niet erg veel hoger dan de nieuwbouw van het Provinciehuis. Vanwege de beoogde harmonie met de gebouwde omgeving. En minder gevaarlijke winden/windval.

  In mijn voorstel is er ruim baan voor de Groninger molens. Die kunnen energie opwekken of bijdragen aan goed watermanagement/waterbeheer.

  In het verlengde van mijn voorstel pleit ik voor de terugkomst van het Natuurmuseum. In relatie met milieueducatie en bevordering van de duurzaamheid. Waar dat Natuurmuseum moet komen, is vraag twee. Het kan misschien aan de Nieuwe Markt. Of in het Grand Theatre aan de Grote Markt. Wellicht aan de Waagstraat.

 11. Michiel
  26 april 2011 at 09:47

  Arno: En/of de FC.

 12. Kees Huizenga
  26 april 2011 at 18:10

  Zowel Kees van Twist als ondergetekende zien iets van hun voorstellen in het advies van de commissie Terlouw terug.

  Ik citeer: http://www.gic.nl/nieuws/gemeente-groningen-blij-met-advies-groninger-forum
  “Wel stelde Terlouw voor om de formule van het Groninger Forum aan te scherpen en meer ruimte te maken voor een ‘Newseum’ of voor energie-gerelateerde activiteiten, omdat Groningen inmiddels al bijna de belangrijkste energiestad van Nederland is.”

  Zie mijn voorstellen inzake een Groninger Energieforum bij dit weblogbericht.

  De vraag is waarom de commissie Terlouw deze ideeën niet nader heeft uitgewerkt. In een gewenst en vernieuwd bedrijfsplan. Nu moet er een zgn. “kwartiermaker” aan de gang. Waarom heeft de commissie Terlouw zelf geen voorstellen gedaan om de RUG en de Hanzehogeschool nader bij het Groninger Forum te betrekken? Ik denk aan de oprichting van een Energy Academy in relatie met Energy Valley.
  Zie: http://gemeente.groningen.nl/ondernemen-pagina/beleid-en-evaluatie/energy-valley

  De Staten van Groningen wensten op 24 november 2010 een meer commerciële invulling van het Groninger Forum. Zie het gecombineerd verslag van de Statencommissie Economie & Mobiliteit en de Statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid onder agendapunt 10.

  De commissie Terlouw negeert de wens van PS van Groningen, op basis waarvan GS van Groningen hun voorstel van 3 november 2010 op 14 december 2010 introkken. De grote vraag is of de commissie Terlouw heeft voldaan aan het toetsen van de criteria van het “uitvoeringskader Regionaal Economisch Plan – Zuiderzeelijn (REP-ZZL)”, zoals door GS van Groningen vastgesteld op 10 oktober 2009 en op 17 maart 2010 zijn voorgelegd aan PS van Groningen.

  Deze criteria/beleidsregels zijn (zie pagina 3 van de brief van GS van Groningen d.d. 3 november 2010 inzake “B&W Groningen – subsidieaanvraag REP Grote Markt”):
  “1. versterking van de economische structuur en de vitaliteit van de (binnen)stad;
  2. versterking van het culturele aanbod en de culturele identiteit van Groningen, waarmee tevens maatschappelijk-culturele doelen worden gediend;
  3. versterking van de concurrentiepositie van de stad door verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven en voorzieningen op (inter)nationaal en regionaal schaalniveau;
  4. met het project wordt bovendien de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd en de veiligheid in het gebied.”
  Einde citaat.

  Met betrekking tot punt 1: het verplaatsen of cumuleren van bestaande (!) functies kan nimmer tot versterking van de economische structuur leiden. Op basis van taallogica en Groninger boerenverstand.

  Met betrekking tot punt 4 heeft mevrouw Kiki het nodige willen inbrengen, maar zij is nooit door de commissie Terlouw gehoord. Haar e-mails zijn, voor zover ik weet, nimmer beantwoord. Dieptriest…

 13. Mevrouw Kiki
  27 april 2011 at 12:26

  Het rapport Terlouw:
  De commissie stelt vast dat de partners van het Forum zijn opgezadeld met een zeer lastige opdracht. Zij bevinden zich in een spagaat tussen de belangen en de visies van de eigen organisatie en de wens om met elkaar een nieuw concept te ontwikkelen. Deze spagaat is ook zichtbaar in de moeizame pogingen om tot een slagvaardige organisatiestructuur te komen

  ==================
  Ik ben van mening dat de betrokken volwassen partners allemaal vrijwillig zijn ingestapt.
  Zij zijn niet, zoals de Commissie Terlouw stelt, tegen hun wens in met elkaar opgezadeld.
  ==================

  Ik ben dan ook van mening dat een motie van wantrouwen door o.a de VVD tegen wethouder Ton Schroor wederom op zijn plaats is.

  Uit het rapport van de commissie Terlouw blijkt te opvallend dat de inzet van Schroor is dat hij naar voren geschoven moet worden en dat hij de kar moet gaan trekken.
  Maar hij had al veel eerder zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.

  Wethouder Ton Schroor is door zijn nalatigheid in de zelfde positie gekomen als wethouder Karin Dekker omdat beiden, nota bene als hoofd verantwoordelijken, veel te laat zijn geïnformeerd dat de zaken niet goed lopen.

  Deze niet bij de les zijnde wethouder Ton Schroor kost de Stad vele vele miljoenen.

  Natuurlijk zit Bas van Kampen nog in de volledige ontkenning, zoals bleek bij TV Noord.
  En uit zijn reactie vandaag in het Dagblad van het Noorden: Hij meent dat een intendant een creatieve versterking versterking is. (Maar een intendant = eerste opziener, hoofdbestuurder, rentmeester).

  Terzijde:
  ‘Toevallig’ is het MER windrapport dat aantoont dat het EXTREEM rond het Forum gaat waaien, al lange tijd niet niet op internet in te zien.
  De gemeente meldt vanochtend: “Er wordt donderdag naar gekeken. Het probleem blijkt wat groter te zijn namelijk.”

  Mevrouw Kiki

 14. Mevrouw Kiki
  27 april 2011 at 13:06

  Hieronder een brief van TNO.
  Wethouder Ton Schroor heeft in de gemeenteraad aangegeven dat hij met oplossingen zou komen.
  Maar het onderzoek van dGmr laat nu juist zien dat luifels en windschermen, en bomen etc, niet het gewenste resultaat opleverde.

  =======================================================
  Geachte mevrouw Kiki,

  Helaas ben ik door mijn drukke werkzaamheden niet altijd in staat om snel te reageren op vragen.

  Na enig leeswerk kan het volgende meedelen:

  1. Fietskelderingang
  Het bepalen van de meetpunt locaties gaat altijd in de overleg met de opdrachtgever. Een ingang van de fietskelderingang lijkt mij hierbij minder van belang aangezien mensen hier slechts heel kort verblijven. De fiets wordt gestald waarna mensen hun weg vervolgen.

  2. Invloed hoogbouw op naburige tuinen
  Windhinder treedt voornamelijk op in de directe omgeving van hoogbouw. Het is niet waarschijnlijk dat tuinen die zich op enige afstand van de hoogbouw bevinden last zouden krijgen van windhinder.

  3. Relatie valwinden en monumentale gebouwen
  Het betreffende onderzoek heeft alleen betrekking op windhinder en is er in het kader van deze rapportage geen onderzoek gedaan naar het effect van valwinden op de belasting van omringende monumentale gebouwen. Uw vraag over het effect van valwinden (t.g.v. nieuwbouw) op monumentale constructies kan ik niet beantwoorden en heb ik opgenomen met enkele TNO collega’s die zich meer specifiek bezighouden met belastingen. Nader bericht volgt.

  4. NEN normen en daken
  Naar mijn weten is er in de norm geen beperking opgenomen aangaande meetpunten op daken van gebouwen.
  Als er dakterassen of balkons zijn, is het juist een bijzonder punt van aandacht om ook op die locaties het windklimaat te bepalen.

  5. Aanvaardbaarheid van rode stippen
  De aanwezigheid van rode stippen (overschrijdingen) leidt niet automatisch tot de conclusie om het gebouw niet te bouwen.
  In dergelijke gevallen wordt in overleg met de opdrachtgever in principe wel verder gezocht naar oplossingen van deze rode stippen aangezien deze ongewenst zijn en kunnen leiden tot overmatige windhinder.

  6. Hoog aantal rode stippen en stoppen bouwplannen
  Naar mijn weten heeft een hoog aantal rode stippen nog nooit geleid tot het stop zetten van een bouwprocedure.
  In overleg met de opdrachtgever wordt in dergelijke gevallen in principe gezocht naar een oplossing in de vorm van aanvullende windafschermende voorzieningen. De daadwerkelijke implementatie van de eventuele maatregelen is vervolgens de verantwoording van de opdrachtgever. Indien wordt besloten om bepaalde voorzieningen niet te treffen moet rekening worden gehouden met overmatige windhinder op die locaties en kan in voorkomende gevallen achteraf alsnog overgegaan worden op het aanbrengen van voorzieningen.

  Met vriendelijke groet,
  Medewerker
  TNO
  21 februari 2011

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *